Pycnogenol - Chrání Vaše zdraví

Naděje pro boj z civilizačními chorobami nese jméno Pycnogenol. Za posledních 5 let bylo o tomto  potravinovém doplňku, o unikátní směsy přírodních bioflavonoidů /látek rostlinného původu/ publikována řada odborných prací, vesměs kladně hodnotících jeho biologické účinky na lidské zdraví. Léčebný „zázrak“ se získává extrakcí z kůry středomořské borovice /Pinus maritima/ rostoucí v lokalitě Biskajského zálivu a brzy bude k mání i v ČR. Za jednu z řady příčin růstu tzv. civilizačních nemocí – mezi které řadíme co do výskytu nejfrekventovanější choroby kardiovaskulární, zhoubné nádory a cukrovku dospělých tzv. II. typu – je považován destruktivní účinek volných kyslíkových radikálů, které působí toxicky vysokou oxidační potencí na všechny biomolekuly tělesných tkání včetně genetického materiálu buněčného jádra. 

Přirozený ochranný antioxidační systém lidského organismu při dnešním zatížení četnými rizikovými faktory /např. vlivy ekologické, nevhodné potravy a životní styl s malou tělesnou aktivitou/ nestačí, aby jejich ničivým účinkům zabránil, vysvětluje Prof. MUDr Petr Hrabák DrSc z Pražského Centra pro poruchy metabolismu a výživy,  Clinicum a.s. Praha. Proto je žádoucí tomu napomoci zvýšením příjmu antioxidačních působků v potravě. Různé druhy bioflavonoidů se odlišují intenzitou svého působení na degradaci různých typů volných kyslíkových radikálů, které detoxikují na méně aktivní či netoxické sloučeniny. Jinými slovy, bioflavonoidy obsažené v naší potravě mají významné antioxidační účinky. 

Bioflavonoidy v potravě posuzujeme v současné době jako tzv. fytoprotektiva, nespecifickým způsobem /mechanismus účinku je v současné době předmětem intenzivního výzkumu/ podporujícím udržení dobrého zdravotního stavu člověka. Název je odvozen z latinských výrazů bio /život/ a flavius /žlutý/, což vyjadřuje, že jde o látky přírodního /rostlinného/ původu, většinou pigmentového zbarvení, od žluté /odtud původní název/ přes červenou až po modrofialovou. Četné druhy bioflavonoidů jsou přítomny v různém množství v četných rostlinných potravinových zdrojích /ovoce, zelenina, citrusové plody, jahody, brusinky, zelený a černý čaj, červené víno/.

     Směs bioflavonoidů v Pycnogenolu je specificky unikátní, prokázala v klinických studiích řada příznivých účinků, využitelných k ovlivnění civilizačních nemocí. Tento přírodní přípravek se zdá být i potencionální léčebnou alternativou vzhledem k široce používané léčbě aspirinem /prevence tvorby cévního trombu/, neboť na rozdíl od něj nevyvolává nežádoucí krvácení do zažívacího traktu.

     Z medicínského pohledu na Pycnogenol jako perspektivní potravinový doplněk vyplývá, že by mohl zaujmout významné místo v prevenci ischemické choroby srdeční, cévních komplikací cukrovky a při stabilizaci žilních varixů. Pokud se potvrdí v současné době dokončované studie mohl by být používán jako potravinový doplněk  a adjuvans při léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Také ke snížení iritace pokožky vyvolané ultrafialovým zářením, k podpoře mentálních funkcí ochranou nervových buněk před oxidačním stresem. Bylo pozorováno také zlepšení paměti a použitelnost v prevenci zhoubného bujení.  

Prof. MUDr. Petr Hrabák DrSc.

Publikováno Listopad 2000 // Listy Celiaků